Bidrag från Idéfonden

  • 11 okt 2023
  • sponsor

image: Bidrag från Idéfonden

Tack vare Kinda-Ydre Sparbanks Idéfond kan vi nu anskaffa bättre utrustning för att röja sly och hålla fint i våra motionsspår! 

I veckan var vår ordförande Mikael Åström och styrelseledamot Maths Sestorp i Österbymo och tog emot 40 000 kr från Idéfonden.  Pengarna kommer gå till utrustning för att hålla våra spår fria från sly och annan växtlighet. 

Idéfonden har sedan 2018 delat ut över 6,9 miljoner till föreningslivet i Kinda, Ydre och Södra Linköpings kommuner. Du kan läsa mer om deras samhällsengagemang här >>

Nu kommer våra Veteraner och anläggningssektionen att köpa in utrustningen och börja använda den för att förbättra våra spår inför vintern!