Anläggningssektionen

Anläggningssektionen består av ca 6-8 Veteraner som träffas på tisdagar 8.00 - 12.00 (med fika kl 10!) för att arbeta med drift och underhåll av klubbens anläggning; lokaler, maskiner, utrustning och att sköta motionsspåren. Sammanhållande och arbetsledare är Kenneth Stenmark.

Sommartid ser vi till att hålla spåren i trim genom att sprida flis och grus vid behov, röja längs spåren och  om nödvändigt hyr vi maskiner för att bättra spåren, tex dränera och dika. Vi har skaffat maskiner så vi klarar det mesta själva. 

Vi underhåller lokalerna utvändigt och invändigt. T.ex. har vi tidigare rustat upp klubbstugan invändigt och f.n. målas klubbstugan om utvändigt.

Vintertid hjälper vi Snö- och spårsektionen med ”snöbearbetning” (inte sprutning), fräsning och spårdragning mm.

I tillägg till detta genomför vi specifika definierade projekt som styrelsen har beslutat och gett oss i uppdrag att genomföra. Det största vi hittills har gjort är vatten- och elanläggningen för snösprutning, i två etapper.

Vi har byggt skjutbanan för skidskyttet och vi har restaurerat containern som är skyttarnas materielförråd.
 
Vid större projekt, som vatten- och elprojektet, kan vi köra fulla arbetsdagar med uppdelade pass på medlemmarna tillsammans med inhyrda entreprenörer.