Nyheter

Klädbeställning

  • 22 sep 2011

Då var det dags för årets klädbeställning. Läs mer om det i bifogat dokument. Sista beställningsdag är tisdagen den 27 sep 2011.

Träningsprogram 2011/12 undom yngre

  • 8 sep 2011

Nu finns träningsprogammet upplagt på hemsidan.

Träning lilla grupen 5-8 år

  • 1 sep 2011

Träning för den lilla gruppen 5-8 år kommer att pågå följande tisdagar klockan 18:00: 29 nov, 6 dec, 20 dec, 10 jan, 17 jan, 24 jan, 31 jan, 7 feb, 14 feb, 28 feb