Sektioner

Sektioner

 

 2022/2023

Arrangemangssektionen Emma Busk Winquist
Lena Hagberg
Ulf Nilsson
Micael 'Mäla' Karlsson
Leif Ihreskog
 
Anläggningssektionen

Kenneth Stenmark
Billy Fredriksson
 

Klubbmästerisektionen Vakant (klubbmästare)
Emma Busk Winquist (webb)
Maria Fält (webb)
Anja Kruglowa (webb)
 
Snö och spårsektionen Mikael Åsberg
Ulf Nilsson
Patrik Meijer
Niklas Enström
Kenneth Stenmark
Billy Fredriksson
Anders Brändström
 
Träningssektionen

Patrik Nilsson
Kristina Nilsson
Lars Liljegren
Tommy Busk
Maria Fält
Maths Sestorp
Pär Norberg

Veteransektionen Lars Ols
Håkan Ahlström
Birger Ehn
Christer Rahmqvist

 

Sektionernas uppdrag

Klubbmästeri

Uppdrag: ansvara för god administrativ medlemsservice, informativ intern och extern kommunikation samt sponsring och uthyrning av skidgården.

Medlemsregister

 • Medlemsavgifter/träningsavgifter
 • Kontaktuppgifter

E-postkonto

 • Bevaka e-posten
 • Svara på och fördela frågor

Uthyrning

 • Hantera bokningsförfrågningar (skidgården, sekretariatsvagnen, släpkärran)
 • Informera om rutiner och regler gällande nycklar och städning

Nycklar

 • Skidgårdens nycklar
 • lås och larm

Försäljning av kläder

 • Kontakt med klädleverantör
 • Organisera klädförsäljning 2 ggr/år
 • Hantera klubbens klädförråd

Kommunikation

 • Intern och extern kommunikation via sociala medier och hemsida
 • Marknadsföring via övriga externa kanaler

Sponsring

 • Värva sponsorer

Träningssektionen

Uppdrag: ansvara för planering och genomförande av träningsaktiviteter för klubbens alla åldersgrupper

Barn- och ungdomsträning

 • Barmarks- och skidträning
 • Skidskytteträning
 • Materialhantering
 • Kommunikation med föräldrar
 • Mackor och vallahjälp
 • Träningsläger (i samarbete med arrangemangsgruppen)
 • Tävlingsresor
 • LOK-stöd

Vuxenträning – senior och motion

 • Barmarks- och skidträning
 • Kommunikation med medlemmar

Anläggningssektionen

Uppdrag: ansvara för anläggningens skötsel, tillgänglighet och attraktivitet.

Byggnader

 • Planera renovering
 • Ev. genomföra renovering alternativt anlita entreprenör
 • Utomhusmiljö
 • Gräsklippning
 • Allmänna ytor

Skötsel av spår, XC-bana och skjutbana

 • Underlag
 • Skyltar
 • Röjning av sly
 • Belysning

Elsäkerhet

 • Parkering
 • Snöröjning

Underlag


Spår- och snösektionen

Uppdrag: tillhandahålla längdspår av god kvalitet för klubbens medlemmar och externa motionärer, inventera behov av ändamålsenlig materiel för snö- och spårtillverkning

Snöproduktion

 • Sköta snökanoner
 • Rekrytera och utbilda medhjälpare för snöproduktion
 • Bemanningsschema
 • Planera utläggning och borttag av konstsnöanläggning
 • Översyn och underhåll av snökanoner, rör och vattenslangar
 • Kontakt med kommunen angående is-skrap

Spårdragning

 • Köra ut snö
 • Preparera och dra spår
 • Översyn och underhåll av maskiner och fordon

Arrangemangssektionen

Uppdrag: ansvara för värdehöjande aktiviteter såsom tävlingar, prova-på-verksamhet och bussresor.

Tävlingar

 • Arrangera Linköpingsrännet,
 • LSK-rullen,
 • KM (terräng och skidåkning)
 • Barnens vasalopp
 • Planera, ansvara och genomföra

Bussresor

 • Planera, ansvara och genomföra av bussresor till Vasaloppet, Öppet spår, Tjejvasan

Besök/prova på

 • Sköta kontakter med skolor
 • Ta emot skolklasser
 • Anordna prova på dag

Kurser

 • Planera och genomföra interna kurser

Läger

 • Träningsläger hemma/borta

Valberedningen

Uppdrag: ansvara för rekrytering av lämpliga kandidater för god organisationsutveckling och ökat medlemsengagemang

 • Inventera poster som behöver tillsättas
 • Rekrytera kandidater till årsmötet