Bli medlem i Linköpings skidklubb

Som medlem i Linköpings skidklubb får du:

 • Tillgång till klubbstugan i Åbysäcken, vid klubbens träningar, med möjlighet till omklädning och dusch.
 • Tillgång till vårt konstsnöspår. Klubbens mål är att, om väder och vind tillåter, erbjuda ca 2 km spår för klassiskt och fristil. Vi tar ut en spåravgift (utöver medelmsavgiften) för att finansiera klubbens möjlighet att tillverka snö och preparera spår. (Här kan du läsa mer om spåravgifterna och vad de går till.)
 • Delta i alla klubbens aktiviteter (t ex barn- och ungdomsträning och Vasaloppsträning.)
 • Rabatterat pris för våra bussresor till Öppet Spår och Vasaloppet samt Tjejvasan.
 • Social gemenskap genom träning och tävling tillsammans med andra skidkompisar
 • Medverka i och göra en insats vid klubbens olika arrangemang (LSK Rullen, Linköpingsrännet, arbetsdagar mm.)
 • Stötta och driva LSK:s verksamhet.
 • Delta i utbildningar som ligger i linje med klubbens verksamhetsplan (deltagande ska alltid vara godkänd i förväg av sektion/styrelse).
 • Subventionerad anmälningsavgift för ungdomsläger i enlighet med verksamhetsplan och budget.
 • Subventionerade klubbkläder för barn och ungdomar.
 • För barn och ungdomar ingår fika (saft och smörgås) efter tisdagsträningen samt avslutningsaktivitet på våren.

Avgifter

Medlemsavgifter 

Enskild medlem: 450 kr/år
Familj: 800 kr/år
(Med familj avses två vuxna samt hemmaboende barn upp till 18 år.)

Träningsavgift

Deltagande i ledarledd träning: 400 kr/person och år.

Spåravgift

Se priser >>

Betalning

Medlemsåret räknas från 1 juli till 30 juni. (Om ny medlem betalar medlemsavgift i april och framåt, för t ex anmälan till Vasaloppet året efter, räknas medlemskapet gälla även kommande säsong. Du behöver alltså inte betala ytterligare en medlemsavgift i augusti.)

Medlemsavgifterna för befintliga medlemmar faktureras under oktober. Är du ny medlem betalar du själv in avgiften till vårt Bankgiro 753-2583 i samband med din anmälan. 

Träningsavgiften betalar du själv in separat till vårt bankgiro för respektive person. (Detta för att underlätta vår redovisning och uppföljning.)

Sista betalningsdag (befintliga medlemmar) 31 oktober. (Ny medlem betalar in avgiften i samband med att hon/han blir medlem.)

Försäkring

Föreningen har som medlem av SSF (Svenska skidförbundet) en kollektiv medlemsförsäkring hos Folksam som gäller samtliga medlemmar. Folksam lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som uppkommit under och vid resor till och från träning och tävling.