Veteranerna

Veteranerna

Veteraner på verandan

Skidveteranerna inom Linköpings Skidklubb är en av klubbens sektioner. Den bildades år 1981 på initiativ av tre skidentusiaster i klubben som kommit upp en bit i åren. De tyckte att det kunde vara bra att fortsätta med motion i anpassad form tillsamman med jämnåriga. 

Medlemmarna träffas varje fredagsmorgon i skidgården och motionerar på efter sin ålder anpassat sätt. Bastubad och fika är också viktiga ingredienser i den sociala samvaron liksom diskussioner runt resultaten på de ”tävlingar” som anordnats. 

En viktig funktion är också att hålla kontakt med de medlemmar som på grund av ålder eller sjukdom ej kunnat vara med på fredagsträffen. Ca 30 medlemmar brukar vara närvarande.

Veteranerna har som ansvarsområde att sköta skidgården. De som kan hjälper också till vid klubbens tävlingar samt bistår vid behov efter ungdomsgruppernas tisdagsträningar med servering av mackor och saft. Gräsklippning av spåren och planen framför skidgården sommartid.

En grupp på 5-10 veteraner samlas varje tisdagsförmiddag med arbete på spåren, med maskinella utrustningen med övriga byggnader mm.