Snöläger

  • torsdag 14 december 2023
  • 08:00

image: Snöläger

I december upprepar vi det lyckade konceptet från 2022 med ett gemensamt snöläger för både unga och vuxna klubbmedlemmar. Plats är inte bestämd än, då det är avhängigt av hur tävlingskalendern ser ut och även snötillgång på tilltänkta platser. Vanligen åker vi till antingen Orsa Grönklitt, Idre Fjäll eller Långberget. Men även andra alternativ kan bli aktuella.

Mer information och anmälan kommer ut under hösten, men skriv gärna upp datumen redan nu!