Hoppa till sidans innehåll
Foto: Emma Busk Winquist

Årsmötet blir både fysiskt och digitalt

27 SEP 2021 08:23
I och med att restriktionerna lättats har vi beslutat att köra årsmötet fysiskt, men med möjlighet att delta även digitalt om man så önskar. För digitalt deltagande krävs föranmälan senast onsdag kl 14.00.
  • Uppdaterad: 27 SEP 2021 08:23

Som tidigare annonserat så äger årsmötet rum onsdag 29 september kl 19.00 i Skidgården.

Dagordning enligt stadgarna:

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens
förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 1 revisor för en tid av 2 år samt 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) klubbmästare för en tid av 1 år.
g) erforderliga antal kommittéer.
h) beslut om val av ombud till Östergötlands Skidförbunds möten.

12. Övriga frågor av informativ karaktär.

Skribent: Emma Busk Winquist
E-post: Adressen Gömd

Vi sponsras av:

Maskinia

 

 


 

Följ oss:


 

 

Postadress:
Linköpings SK - Skidor
Vintervägen 15
58941 Linköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Linkopingssk@gmail.c...

Se all info