Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

2018-08-21 21:09
Välkomna till årsmöte den 20 september kl 19.00 i Skidgården. Motioner styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.
  • Uppdaterad: 2018-08-21 21:09

Välkomna att delta i Linköpings skidklubbs årsmöte.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, gärna via e-post This is a mailto link

Preliminär dagordning

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens
förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av:
    a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
    c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
    d) 1 revisor för en tid av 2 år samt 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte
        styrelsens ledamöter delta.
    e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
    f) klubbmästare för en tid av 1 år.
    g) erforderliga antal kommittéer.
    h) beslut om val av ombud till Östergötlands Skidförbunds möten.
12. Övriga frågor av informativ karaktär.

 

Skribent: Emma Busk Winquist
Epost: Adressen Gömd

Vi sponsras av:

Maskinia

 

 


 

Följ oss:


 

 

Postadress:
Linköpings SK - Skidor
Vintervägen 15
58941 Linköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info